Thủy điện Nam Ou 5

Thủy điện Nam Ou 5

14/10/2019 12:08:32 PM | 612

Quốc gia: Lào

Công suất: 240 MW

Thủy điện Nam Ou 5 (Phong SaLy) cũng là một công trình được hoàn thiện và được đánh giá cao.

Trong tháng 9/2015, công ty tiếp tục đấu thầu 4 thuỷ điện trên sông Nậm Ou là Nậm Ou 1, Nậm Ou 3, Nậm Ou 4 và Nậm Ou 7. Công ty cũng đang đấu thầu thuỷ điện Nậm Ngừm 3 tại tỉnh Xiêng Khoảng.