Thủy điện Nậm He

Thủy điện Nậm He

14/10/2019 12:09:33 PM | 1121

Công suất: 16 MW

Nhà máy Thủy điện Nậm He được công ty Cổ phần năng lượng Sông Đà - Điện Biên đầu tư với công suất 16 MW, Nậm He đã đạt mức sản lượng điện yêu cầu cung cấp cho tỉnh Điện Biên, làm giàu cho nền kinh tế và phát triển cuộc sống tại nơi này, và mỗi năm đã hòa vào lưới điện quốc gia hàng chục triệu KW/h.

Thủy điện Nậm He nằm tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà với vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng với nguồn nguyên liệu xây dựng cung cấp chủ yếu từ Hưng Long. Nhờ đập ngăn nước của Thủy điện Nậm He, mà dân bản nơi đây đã giảm thiểu được hàng chục triệu đồng thiệt hại từ các trận lũ gây ra như những năm trước đây.