Thủy điện Nam Ou 2

Thủy điện Nam Ou 2

14/10/2019 12:08:19 PM | 395

Quốc gia: Lào

Công suất: 120 MW

Song hành với cam kết thực hiện hiệu quả và an toàn các công trình trong nước, sản phẩm của Hưng Long còn được tin dùng ở các Thủy điện mang tầm quốc gia tại Lào. Thủy điện Nam Ou 2 công suất 120 MW đã được hoàn thiện và được đánh giá cao.