Thủy điện Lai Châu

Thủy điện Lai Châu

14/10/2019 12:09:01 PM | 448

Công suất: 1.200 MW

Lai Châu là một tỉnh thuộc miền Tây Bắc Việt Nam có nền kinh tế hiện tại còn gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng bù lại, Lai Châu sở hữu một hệ thống nhiều sông ngòi, thác gềnh tạo nên một dòng chảy với lưu lượng rất lớn mang lại tiềm năng thủy điện cao cho vùng đất này.
Hưng Long tự hào cung cấp sản phầm Xi măng Điện Biên chất lượng, góp phần hình thành nên Thủy điện Lai Châu, công trình có ý nghĩa thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao mức sống của người dân địa phương cũng như đảm bảo nguồn điện cho an ninh điện lưới quốc gia.