Bộ báo sự cố FPI nhãn hiệu Smaner - Thương hiệu Hàn Quốc

Bộ báo sự cố FPI nhãn hiệu Smaner - Thương hiệu Hàn Quốc

21/08/2019 8:05:04 AM | 305

Bộ báo sự cố FPI nhãn hiệu Smaner/Hàn Quốc được lắp đặt trên lưới điện trung thế đến 70kV, có khả năng: