Thiết bị kiểm tra hotline ALCL-40L - Thương hiệu Nhật Bản

Thiết bị kiểm tra hotline ALCL-40L - Thương hiệu Nhật Bản

21/08/2019 8:05:04 AM | 788

Thiết bị kiểm tra hotline ALCL-40L: Đo dòng điện rò và dòng điện sóng hài chống sét van, Hãng sản xuất Mutil/Nhật Bản.