Thủy điện Nậm Na 3

Thủy điện Nậm Na 3

14/10/2019 12:10:12 PM | 400

Quốc gia: Vietnam

Công suất: 86 MW

Công trình thủy điện Nậm Na 3 được xây dựng trên sông Nậm Na, có diện tích lưu vực là 6730 km2, diện tích hồ chứa là 34,25 triệu m3, với công suất lắp đặt là 86 MW, chủ yếu phục vụ nguồn điện cho kinh tế Lai Châu. Công trình được đánh giá cao với mức an toàn về chất lượng nhân công thi công và chất lượng nguyên liệu theo quy định của TCVN.