Công trình Thủy điện Nậm Na 2

Thủy điện Nậm Na 2

14/10/2019 12:10:40 PM | 365

Quốc gia: Vietnam

Công suất: 66 MW

Lễ gắn biển khai trương công trình Thủy điện Nậm Na 2 công suất 66 MW được khởi công xây dựng tháng 5/2009 tạo bước chuyển mình của Hưng Long, khi là nhà cung cấp phân phối sản phẩm Xi măng Điện Biên đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, thỏa mãn được các yếu tố thành phẩm yêu cầu của nhà đầu tư là Tập đoàn Hưng Hải và Công ty Cổ phần Sông Đà 4.