Thông báo V/v: "chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022"

Thông báo V/v: "chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022"

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông báo số "01/TB-SCC": Ấn Xem chi tiết tại đây!

Thông báo V/v:

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Tiêu đề yêu cầu
wait image
Gửi đi