Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016

Kính gửi các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà!

Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà xin trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty tham dự chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: Hồi 8h30' ngày 29 tháng 6 năm 2016
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Phường Tân Hòa - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
3. Nội dung: Chi tiết trong file tài liệu đính kèm.
Trân trọng!

T/m HĐQT Công ty
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưng

Tải tài liệu đính kèm tại đây