Thành lập văn phòng đại diện tại CHDCND Lào

Thành lập văn phòng đại diện tại CHDCND Lào

Nhằm củng cố những thị trường đã có, cũng như tiếp cận những dự án lớn sắp và sẽ triển khai tại nước CHDCND Lào trong thời gian tới, Hưng Long đã mở văn phòng đại diện tại tỉnh Oudomxay, là trung tâm vùng Đông Bắc Lào.

Thành lập văn phòng đại diện tại CHDCND Lào