Thông báo V/v: "chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021"

Thông báo V/v: "chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021"

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông báo số "08.11/TB-SCC": Ấn Xem chi tiết tại đây!

 

Thông báo V/v:

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Tiêu đề yêu cầu
wait image
Gửi đi