Nghị quyết 08.2019 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết 08.2019 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Nghị quyết 08.2019 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ