Hưng Long quyết định thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Hòa Bình

Hưng Long quyết định thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp đà phát triển tại Điện Biên, qua quá trình nghiên cứu tình hình thị trường của Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hưng Long đã quyết định đưa ra một bước đi chiến lược bằng việc đầu tư một cụm dự án lớn tại tỉnh Hoà Bình:

Hưng Long quyết định thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Hòa Bình

- Đầu tư mỏ đá tại xóm máy, xã Hoà Bình, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
- Mua lại 70% cổ phần Công ty cổ phần xi măng Sông Đà.
- Đầu tư trạm dừng nghỉ tại Dốc Cun, thành phố Hoà Bình
Để phục vụ cho việc triển khai dự án tại tỉnh Hoà Bình, tháng 5/2015 Hưng Long quyết định thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Hoà Bình.

Hưng Long quyết định thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Hòa Bình 1

Mỏ đá Hưng Long tại Hoà Bình

Hưng Long quyết định thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Hòa Bình 2

Hưng Long đầu tư một cụm dự án lớn tại tỉnh Hoà Bình.