Công văn - "V/v: Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021"

Công văn - "V/v: Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021"

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB gửi công văn: "V/v: xin hủy thông báo 05/2021/TB-SCC-HĐQT ngày 15/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021"

Công văn: Xem chi tiết tại đây!

Công văn -

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Tiêu đề yêu cầu
wait image
Gửi đi