Tro bay

Tro bay

Tro bay

Mã sản phẩm: US0797

Nhóm sản phẩm: Xi măng

Tro bay Hưng Long cung cấp cho các công trình trọng điểm trong nước và Quốc tế.

Đạt tiêu chuẩn ASTM - C618 của Mỹ.

Sản phẩm cùng loại