Gạch 4 lỗ nhỏ 100x100x210mm

Gạch 4 lỗ nhỏ 100x100x210mm

Gạch 4 lỗ nhỏ 100x100x210mm

Mã sản phẩm: US0274

Nhóm sản phẩm: Gạch không nung

Gạch 4 lỗ nhỏ kích thước: 100x100x210mm

Sản phẩm cùng loại