Đá 0.5

Đá 0.5

Đá 0.5

Mã sản phẩm: US0350

Nhóm sản phẩm: Đá xây dựng

Đá vo tròn, tỷ lệ dẹt khoảng 30%, thích hợp trộn bê tông thương phẩm, trộn hỗn hợp nhựa đường.

Sản phẩm cùng loại