Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB thông báo "v/v: Đưa cổ phiếu SCC ra khỏi diện bị hạn ...