Trang chủ
Cập nhật lúc: 7/1/2014 9:15:41 AM

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 27 tháng 6 năm 2014 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 . Đại hội đã được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

 File download: Nghi_quyet_ DHCD_2014.pdf
Ý kiến bình luận

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 340295 lượt
Hôm nay: 23 lượt
Hôm qua: 38 lượt

Quảng cáo