Trang chủ

Thông tin mới nhất

 • Nghị quyết 08.2019 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

 • Công bố thông tin bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty

 • Công bố thông tin Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

 • Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

 • Các nghị quyết của Công ty về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý

 • Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 • Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017

 • Thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát

 • Các nghị quyết của Công ty về việc đổi tên Công ty và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

 • Thông báo Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc đổi tên Công ty

 • Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông

 • Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 • Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

 • Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

 • Thông báo về việc bán cổ phần tại Công ty CP thủy điện Nậm Mu

 • Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

 • Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 • Thông báo của Công ty về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 • Thông báo và quyết định của Công ty

 • Báo cáo Quản trị Công ty năm 2014

 • Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

 • Thông báo chuyển sàn giao dịch cổ phiếu SCC

 • Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 • Tình hình quản trị Công ty năm 2013

 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

 • Thông báo hoãn Đại hội cổ đông thường niên 2014

 • Báo cáo thường niên năm 2013

 • Báo cáo tài chính năm 2013

 • Thông tin thị trường xi măng 2014

 • Gỡ khó cho doanh nghiệp xi măng từ sản xuất đến tiêu thụ

 • Doanh nghiệp cần bắt tay để xuất khẩu xi măng

 • Vicem xây dựng chiến lược xuất khẩu xi măng

 • Lý giải chuyện xi măng xuất khẩu được bán với giá thấp

 • Mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ&PCCN tại Thủy điện Lai Châu

 • Phát động chiến dịch thi đua 300 ngày, đêm tại Thủy điện Lai Châu

 • Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐTV TCT Sông Đà đến thăm và chỉ đạo tại Công trường XD Bãi thải xỉ 2 - Mông Dương 2

 • Công ty CP Sông Đà 5 hoàn thành đợt I thực tập và làm việc tại Nhà máy Điện hạt nhân ROSTOV (LB Nga)

 • Công ty cổ phần Sông Đà 9 phát động chiến dịch thi đua 130 ngày đêm tại công trình thuỷ điện Xêkaman 1

 • Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

 • Chuyển đổi xi măng Sông Đà-Yaly sang công nghệ lò quay

 • 5 sự kiện nổi bật của Tổng công ty Sông Đà Năm 2006 (19/01/2007)

 • Giữa tháng 11, ngăn sông Đà và khởi công Thủy điện Sơn La

 • Tháng 3: Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 4,68 tấn

 • Báo cáo Tài chính năm 2008 đã kiểm toán

 • Báo cáo tài chính tóm tắt quý III/2008

 • Báo cáo tài chính Quý III/2007