Trang chủ
 Nhân sự chủ chốt của Công ty đã có sự thay đổi kể từ ngày 06/01/2016, Công ty xin trân trọng thông báo.

Chi tiết...

 Ông Trương Văn Hiển-Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phạm Minh Trường-Giám đốc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty.

Chi tiết...

 Xem tại đây

Chi tiết...

 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà xin thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty
1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
2. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát
4. Thay đổi Giám đốc điều hành

Chi tiết...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã được tổ chức vào sáng ngày 04/6/2015 tại P.Tân Hòa - TP.Hòa Bình  - Tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết...

 

Chi tiết...

 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà_Mã CK: SCC xin trân trọng thông báo tới toàn thể các Quý vị cổ đông của Công ty chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các Hồ sơ, mẫu biểu liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chi tiết...

Thông báo và Quyết định của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và một số thay đổi về nhân sự trong HĐQT.


Chi tiết...

 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Chi tiết...

 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam

Chi tiết...


Page: 12345

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0983.296.225
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 267836 lượt
Hôm nay: 45 lượt
Hôm qua: 74 lượt

Quảng cáo