Trang chủ
Cập nhật lúc: 4/8/2014 4:26:45 PM

Hồ sơ báo cáo tài chính.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo Tài chính quý I năm 2013 Báo cáo tài chính quý I/2013.pdf Dowload
Thuyết minh BCTC quý I/2013.pdf Dowload
Báo cáo thường niên năm 2012 Báo cáo thường niên 2012.pdf Dowload
Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán Bảng cân đối kế toán.pdf; Dowload
Báo cáo kết quả kinh doanh.pdf Dowload
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.pdf Dowload
Thuyết minh BCTC 31.12.2012.pdf Dowload
Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20011 đã kiểm toán.pdf Dowload
Báo cáo tài chính quý II năm 2011 CDTS 30-06-11.pdf Dowload
KQKD30-06-11.pdf Dowload
LCTT30-06-11.pdf Dowload
TMBCTC 30-6-2011.pdf Dowload
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2010 Báo cáo tài chính 6 tháng 2010.pdf Dowload
Báo cáo Tài chính tóm tắt quý I năm 2010 Báo cáo tài chính tóm tắt.pdf Dowload
Báo cáo thường niên của Công ty năm 2009 Công bố thông tin năm 2009.pdf Dowload
Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2009.pdf Dowload
Báo cáo Tài chính tóm tắt Quý I năm 2009 Báo cáo tài chính tóm tắt Dowload
Báo cáo Tài chính năm 2008 đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.pdf Dowload
Báo cáo tài chính tóm tắt quý III/2008 1- Báo cáo tài chính Quý III-2008 Dowload
2- Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu Quý III-2008 Dowload
Báo cáo tài chính Quý III/2007 Báo cáo tài chính tóm tắt quý III/2007 Dowload
Ý kiến bình luận

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 340226 lượt
Hôm nay: 70 lượt
Hôm qua: 118 lượt

Quảng cáo