Trang chủ
Cập nhật lúc: 3/29/2014 6:09:14 PM

Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 25.03.000087 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 26 tháng 07 năm 2006 là 19,8 tỷ đồng (trong đó 1,8 tỷ đồng vốn góp là giá trị thương hiệu Sông Đà ghi nhận theo Quyết định số 294/TCT/HĐQT ngày 25/05/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà.
Nghị quyết số 03/ĐHCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2005 ngày 19/5/2005 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng giá trị thương hiệu Sông Đà và Quyết định số 85/CT/HĐQT Công ty CP Xi măng Sông Đà về tăng tài sản cố định vô hình là Thương hiệu Sông Đà).
Các lần tăng vốn của Công ty:
- Lần 1: Tháng 6/2003, Công ty tăng thêm 1 tỷ đồng theo quyết định số 31 CT/HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2003 của Hội đồng Quản trị Công ty CP xi măng Sông Đà, nâng vốn Điều lệ từ 17 tỷ lên 18 tỷ đồng.
- Lần 2: Tháng 5/2005, Công ty tăng thêm 1,8 tỷ đồng theo Nghị quyết số 03/ĐHCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2005 ngày 19/5/2005 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng giá trị thương hiệu Sông Đà, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 19,8 tỷ đồng.
Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/09/2006:
 
STT
Loại cổ đông
Số lượng cổ phần
Tỷ lệ nắm giữ
1
Nhà nước
1.132.840
57,21%
2
Người lao động trong công ty
454.870
22,98%
3
Cổ đông ngoài công ty
392.290
19,81%
 
Tổng số
1.980.000
100%
Ý kiến bình luận

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 340315 lượt
Hôm nay: 43 lượt
Hôm qua: 38 lượt

Quảng cáo