Trang chủ
Cập nhật lúc: 3/29/2014 6:03:27 PM

Cơ cấu tổ chức và tình hình lao động

Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng trong công ty:
• Phòng Tổ chức hành chính:
 
- Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, .... 
- Quản lý hồ sơ sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, sổ BHXH, con dấu, văn thư,... 
- Đề xuất mua sắm, cấp phát, quản lý trang thiết bị văn phòng,... 
- Tổ chức tiếp khách, xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo,... 

• Phòng Kỹ thuật - Hoá nghiệm 
- Đảm bảo chất lượng xi măng PCB 30 theo TCVN 6260-97 
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 bằng văn bản, theo dõi kiểm soát việc ban hành và áp dụng. 
- Đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất. 
- Thiết kế, giám sát, nghiệm thu các hạng mục xây dựng cơ bản của công ty; kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm. 
- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị bảo hộ lao động, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các phương án an toàn lao động trong công ty. 
• Phòng cơ điện 
- Xây dựng, quản lý quy trình kỹ thuật, quy trình vận hành, bảo quản sửa chữa máy móc thiết bị 
- Quản lý hồ sơ sáng kiến, cải tiểns kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật về thiết bị máy móc. 
- Quản lý xe, máy, thiết bị xây dựng, tài sản cố định,... 
- Lập kế hoạch dự trù vật tư, phụ tùng thay thế hàng tháng,.. 

• Phòng kinh tế - kế hoạch 
- Tham mưu giám đốc ký Hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu và sản phẩm của công ty. 
- Lập kế hoạch và thanh toán tiền lương, thưởng,.. 
- Xây dựng, điều hoà kế hoạch sản xuất kinh doanh; Lập và trình duyệt các kế hoạch định hướng của công ty. 
- Theo dõi, lập báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất; theo dõi việc kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty 
- Lập kế hoạch đầu tư, tái đầu tư; theo dõi, tổ chức thực hiện đúng trình tự về công tác đầu tư,... 

• Phòng vật tư - tiêu thụ 
- Dự trữ, cấp phát các loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư bảo hộ lao động; quản lý, điều hành thủ kho và kho thành phẩm, tổ bốc xếp, tổ vận tải trự thuộc phòng quản lý đáp ứng cho yêu cầu tiêu thụ sản phẩm. 
- Quản lý, điều hành các đại lý tiêu thụ xi măng 
- Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 

• Phòng Tài chính - kế toán 
- Ghi chép, tính toán, phản ánh tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động SXKD và sử dụng kinh phí của công ty. 
- Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành SXKD, lập báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán của công ty. 
- Lập phương án nguồn vốn và sử dụng vốn hàng năm, kế hoạch, tín dụng. lợi nhuận,... 
- Tính toán, trích nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước, các loại quỹ, phân phối lợi nhuận,.... 
- Quản lý tiền mặt, chi lương, chi thưởng,... 

• Chức năng, nhiệm vụ của các xưởng trong công ty: 
- Xưởng nguyên liệu: bốc dỡ hàng hoá xuất nhập tại cảng chuyên dùng của công ty, sản xuất gia công nguyên liệu, nghiền phối liệu cấp cho xưởng lò nung. 
- Xưởng lò nung: sản xuất, nung luyện clinke giao cho xưởng nghiền xi-đóng bao. 
- Xưởng nghiền xi - đóng bao: sản xuất, tiếp nhận clinke và nguyên liệu thạch cao, phụ gia trơ, vỏ bao, nghiền và đóng bao xi măng đảm bảo đều theo yêu cầu kỹ thuật. 
- Xưởng năng lượng: cung cấp điện nước, sửa chữa, gia công cơ khí phục vụ sản xuất. 
- Xưởng đá Chẹ: sản xuất, gia công, vận chuyển nguyên liệu đá từ mỏ đá Chẹ đến công ty giao cho Xưởng nguyên liệu sản xuất. 

Tình hình lao động của công ty (tại thời điểm 30/09/2006):
STT
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số người
1
Trình độ đại học và trên đại học
25
2
Cao đẳng và trung cấp
52
2
Công nhân kỹ thuật
376
 
Tổng số
453
 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: 

Ý kiến bình luận

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 340298 lượt
Hôm nay: 26 lượt
Hôm qua: 38 lượt

Quảng cáo