Trang chủ
Cập nhật lúc: 3/6/2020 4:31:07 PM

Đính chính thông tin đã công bố tại : Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/02/2020.

 Đính chính thông tin đã công bố tại : Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/02/2020. Xem chi tiết tại đây

 
Ý kiến bình luận

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 336854 lượt
Hôm nay: 72 lượt
Hôm qua: 76 lượt

Quảng cáo