Trang chủ
Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA)

Chi tiết...

Xét về mặt bố trí cơ cấu tài sản:
Cơ cấu TSCĐ và ĐTDH cũng như TSLĐ và ĐTNH qua các năm có sự thay đổi và xu hướng là TSLĐ và ĐTNH ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Công ty.

Chi tiết...

Tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà, tài sản cổ định (TSCĐ) được theo dõi và trích khấu hao theo 2 mảng riêng là: TSCĐ trước khi cổ phần hóa và TSCĐ sau khi cổ phần hóa:

Chi tiết...

 

Chi tiết...

 

Chi tiết...

 

Chi tiết...

 

Chi tiết...

Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.


Chi tiết...

Công bố Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA)


Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý II và 06 tháng đầu năm 2011 của Công ty.


Chi tiết...


Page: 12345

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0983.296.225
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 267835 lượt
Hôm nay: 44 lượt
Hôm qua: 74 lượt

Quảng cáo