Trang chủ
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
 Nghị quyết của HĐQT về việc rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Xem chi tiết tại đây!
 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty năm 2020. Xem chi tiết tại đây.
 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường Công ty tổ chức chính thức ngày 03/11/2019. 
 Công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình. xem chi tiết tại đây.
 Công bố thông tin Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 04 tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.
 Công ty xin gửi Quý Cổ Đông bộ Tài liệu nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
  Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà_Mã CK: SCC xin trân trọng thông báo tới toàn thể các Quý vị cổ đông của Công ty chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các Hồ sơ, mẫu biểu liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên...

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty chương trình và tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

Tổng số: 18 bài viết - Trang 1 trên 2

12

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0983.296.225
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 295500 lượt
Hôm nay: 55 lượt
Hôm qua: 118 lượt

Quảng cáo