Trang chủ
 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT/SCC ngày 01/01/2020 về việc lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên 2020. Xem chi tiết tại đây

Công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường ngày 03.02.2020 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Xem chi tiết tại đây
 Công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường ngày 03.02.2020 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Xem chi tiết tại đây

 Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường ngày 03.02.2020
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
 Nghị quyết của HĐQT về việc rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Xem chi tiết tại đây!
 Mời họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty năm 2020. Xem chi tiết tại đây.
 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường Công ty tổ chức chính thức ngày 03/11/2019. 
 Công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình. xem chi tiết tại đây.
 Công bố thông tin Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 04 tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Tổng số: 22 bài viết - Trang 1 trên 3

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0983.296.225
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 303621 lượt
Hôm nay: 98 lượt
Hôm qua: 111 lượt

Quảng cáo