Trang chủ
 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường Công ty tổ chức chính thức ngày 03/11/2019. 
 Công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình. xem chi tiết tại đây.
 Công bố thông tin Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 04 tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.
 Công ty xin gửi Quý Cổ Đông bộ Tài liệu nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
  Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà_Mã CK: SCC xin trân trọng thông báo tới toàn thể các Quý vị cổ đông của Công ty chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các Hồ sơ, mẫu biểu liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên...

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty chương trình và tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.
Công ty cổ phần xin trân trọng thông báo tới toàn thể các cổ đông của Công ty chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty vào ngày 28/4/2011 tại Trung tâm giải trí V’star-Hòa Bình. Công ty trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông đến dự Đại hội.

Ngày 28 tháng 4 năm 2010, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Trung tâm giải trí V’Star. Đại hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng.


Tổng số: 15 bài viết - Trang 1 trên 2

12

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0983.296.225
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 290697 lượt
Hôm nay: 108 lượt
Hôm qua: 66 lượt

Quảng cáo