Trang chủ
  Báo cáo kiểm toán Vốn chủ sở hữu Công ty. Xem chi tiết tại đây

 Công bố thông tin thay đổi nhân sự quản lý Công ty: thay đổi người điều hành và người đại diện pháp luật. Xem chi tiết tại đây.

 Công bố thông tin: cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty do thay đổi địa giới hành chính. Xem chi tiết tại đây

 Công bố thông tin kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Xem tại đây

 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành. Xem tại đây

 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04-2020/NQĐHĐCĐ ngày 26/05/2020. Xem chi tiết tại đây

 Công bố thông tin Biên Bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết xem tại đây

 Nội dung công văn số 04/CV- ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đong thường niên năm 2020của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình. Xem chi tiết tại đây

 Công bố nội dung Báo cáo thường niên năm 2019. Xem chi tiết tại đây

 Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về chốt ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty. Xem chi tiết tại đây

Tổng số: 33 bài viết - Trang 1 trên 4

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 323548 lượt
Hôm nay: 126 lượt
Hôm qua: 143 lượt

Quảng cáo