Trang chủ
Cập nhật lúc: 3/29/2014 6:12:21 PM

Danh sách Ban kiểm soát

a) Trưởng Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Xuyên
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1968
Nơi sinh: Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định
Địa chỉ thường trú: A21, Tổ 122 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế- tài chính - kế toán
Quá trình công tác:
- 1990-1994: Cán bộ kế toán tại Tổng công ty Sông Đà
- 1994-1996: Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 12
- 1996-1997: Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 9
- 1997-2002: Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà
- 2002-2003: Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 12
- 2003-2004: Phó giám đốc Công ty Sông Đà 12
- 2004 đến nay: Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà
Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà.
Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 5.000 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
b) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Bùi Ngọc Tình
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1954
Nơi sinh: Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình
Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TX Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp lao động tiền lương
Quá trình công tác:
- 4/1974 - 4/1976: Công nhân xây dựng thủy điện Thác Bà.
- 1976-1990: Làm tổ chức Lao động tiền lương Công ty cung ứng vật tư Sông Đà.
- 1990- 1995: Công tác tại Công ty Thủy công - TCT Sông Đà
- 1995 đến nay: Công tác tại Công ty cp Xi măng Sông Đà
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Sông Đà, Công nhân vận hành Công ty CP Xi măng Sông Đà.
Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 20.900 cổ phần
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
c) Thành viên Ban kiểm soát - Nguyễn Văn Sơn
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1960
Nơi sinh: Xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thịnh, Thị xã Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp
Quá trình công tác:
- 1982- 1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty Thủy công - TCT Sông Đà
- 1996- 2003: Nhân viên Phòng vật tư - Tiêu thụ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà.
- 2003- nay: Trưởng phòng vật tư - tiêu thụ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng vật tư - tiêu thụ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà.
Số cổ phần do cá nhân nắm giữ : Kh«ng
Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
Ý kiến bình luận

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 340317 lượt
Hôm nay: 45 lượt
Hôm qua: 38 lượt

Quảng cáo